HealthcareCHAIRMAN

CO-CHAIRMAN

CO-CHAIRMAN

Dr. Sudhir Kalhan
Sr. Consultant
Sir Ganga Ram Hospital
Dr. Harit Chaturvedi
Max Hospital

Dr. Upasana Arora
Yashoda Hospital
 
 

 

NODAL OFFICER

Mr. Anuj Mathur
ASSOCHAM
5, Sardar Patel Marg, Chanakyapuri
New Delhi - 110021
Phone: 011 46550555
anuj.mathur@assocham.com